Online zakelijk krediet voor het MKB

Comfortabel ondernemen: Vraag geheel online een krediet aan van € 10.000,- tot € 250.000,-

Eigenschappen van een zakelijk krediet

Criteria

Uw bedrijf komt in aanmerking als het minimaal 24 maanden actief is en een minimale jaaromzet van €200.000 genereert. Daarnaast dient u geregistreerd te zijn bij de Nederlandse Kamer van Koophandel.

Rentepercentage

De maandelijkse rente bedraagt tussen 0,5% en 1,95%, afhankelijk van het risicoprofiel van uw onderneming. Daarnaast betaalt u een eenmalige afsluitprovisie van 2,0% tot 3,0% over de gehele kredietfaciliteit.

Limiet

Wij verstrekken zakelijk krediet van €10.000 tot €250.000. Bij goedkeuring heeft u direct toegang tot uw krediet en ontvangt u het opnamebedrag binnen één werkdag op uw bankrekening.

Looptijd en hertoetsing

Uw krediet is na goedkeuring 1 tot 3 maanden beschikbaar voor opname. Per lening hanteren wij een looptijd van maximaal 15 maanden. Vanaf ongeveer de helft van de looptijd bieden we de mogelijkheid tot hertoetsing. Lees hierover meer onder ‘Overzicht’.

Overzicht

Spotcap biedt zakelijk krediet van €10.000 tot €250.000 aan het MKB. Ons aanvraagproces is geheel online. Wij beoordelen complete aanvragen binnen één werkdag, waarna u kosteloos een vrijblijvend kredietvoorstel ontvangt.

Bij goedkeuring heeft u direct toegang tot uw krediet. Wij hanteren een opnametermijn van 1 tot 3 maanden, afhankelijk van het risicoprofiel van uw bedrijf. Binnen deze termijn kunt u opnemen wat u denkt nodig te hebben. Dit mag in één of meerdere keren en kan zowel een gedeelte van het bedrag als het gehele bedrag zijn.

Bij Spotcap kunt u uw lening na de eerste maand boetevrij vervroegd aflossen. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid tot hertoetsing. Indien uw bedrijf hiervoor in aanmerking komt toetsen wij opnieuw of er ruimte is voor verlenging van de looptijd en/of een hogere limiet. Dit kunnen wij doorgaans tegen betere voorwaarden aanbieden.

Waarin onderscheidt Spotcap zich?

Spotcap vraagt geen zekerheden of persoonlijke borgstelling. Ons product is daarom goed in te zetten als stapelfinanciering.

Het gehele aanvraagproces is online. Complete aanvragen worden binnen één werkdag beoordeeld.

U betaalt niets totdat u besluit op te nemen. Na één maand kunt u geheel boetevrij vervroegd aflossen.

De rentetarieven zijn gebaseerd op uw huidige prestaties en risicoprofiel. Gemiddeld bedraagt de rente 8,90% t.o.v. de hoofdsom per jaar.

Privacy en veiligheid

Bij het indienen van uw aanvraag, verzoeken wij u om onder andere uw zakelijke transactiebestanden te uploaden. De gegevens van de zakelijke bankrekening zijn voor ons onmisbaar bij het uitvoeren van een accurate kredietanalyse. Wij gaan vertrouwelijk om met deze gegevens en schaden hierbij nooit de privacy of veiligheid van u of uw onderneming.

Hoe werkt het krediet van Spotcap?

GOEDKEURING

Wanneer uw aanvraag is goedgekeurd, heeft u direct toegang tot uw krediet.

OPNAMEPERIODE

De kredietfaciliteit is 1 tot 3 maanden beschikbaar, afhankelijk van uw risicoprofiel. Binnen deze periode kunt u één of meerdere leningen opnemen.

LENING

Iedere opname van uw kredietfaciliteit wordt omgezet in een lening met een eigen aflossingsschema. Het resterende bedrag van uw krediet blijft beschikbaar tot het einde van de opnameperiode.

AFLOSSING

Iedere lening wordt maandelijks annuïtair afgelost. Dit gaat volgens een schema van 6 tot 15 maanden, afhankelijk van uw risicoprofiel en het doel van de lening. Na de eerste maand heeft u de mogelijkheid om boetevrij vervroegd af te lossen.

HERTOETSING

Drie maanden na de eerste opname heeft u de mogelijkheid om gedurende de resterende looptijd een hertoetsing aan te vragen. Bij het indienen van actuele informatie toetsen wij opnieuw of er ruimte is voor een langere looptijd en/of hogere limiet. Doorgaans kunnen wij dit tegen betere voorwaarden aanbieden.

Hoe kan deze financiering mijn bedrijf helpen groeien?

U kunt ons product voor verschillende doeleinden inzetten op zowel korte als langere termijn.

Tot 7 maanden

Overbruggen van kortlopende vorderingen

Voorraadfinanciering

Onvoorziene kosten

Tot 15 maanden

Investeren in personeel

Aanschaf van apparatuur of systemen

Verbouwing of renovatie

Meer informatie?

Klik hier om onze online brochure te downloaden