Direct Lender Spotcap Nederland wordt onderdeel van CapitalBox

Spotcap Nederland gaat verder als Capital Box. Aanvragen kunnen gedaan worden via deze link. Voor bestaande klanten wijzigt er niets, zij kunnen inloggen zoals zij gewend zijn. Heeft u als klant vragen, dan kunt u contact opnemen met onze client service afdeling, voor contactgegevens, klik hier. Spotcap Partners ontvangen per mail meer informatie over hun specifieke situatie, daarnaast kunnen zij contact opnemen met hun Spotcap accountmanager. Voor meer informatie over deze transitie kunt u kijken op onze FAQ pagina, klik hier.

Aanvullend werkkapitaal voor ondernemers

Werkkapitaalfinanciering tot €350.000

Wat is werkkapitaal?

Werkkapitaal is het geld dat ondernemingen nodig hebben om hun dagelijkse werkzaamheden te kunnen uitvoeren en aan hun financiële verplichtingen te kunnen voldoen. In het kort is je beschikbare werkkapitaal het verschil tussen kortlopende activa en kortlopende passiva. Een tekort aan werkkapitaal kan op de liquiditeit drukken, terwijl een overschot betekent dat er veel 'verborgen' kapitaal in de onderneming aanwezig is. Bijvoorbeeld in voorraden of debiteurenposten.

Werkkapitaalfinanciering voor het mkb

Van oudsher was het heel gebruikelijk dat banken werkkapitaal financierden binnen het mkb. Na de crisis kwam hier verandering in; banken werden voorzichtiger en ondernemers ondervonden meer uitdaging bij het aantrekken van financiering. In het gat dat ontstond, sprongen alternatieve (non-bancaire) financiers die vormen van werkkapitaalfinanciering aanbieden. Dit zijn vaak nicheproducten, gericht op bepaalde financieringsbehoeften binnen het mkb. Deze vormen betreffen doorgaans kortlopend zakelijk krediet dat ingezet kan worden om het werkkapitaal te verruimen, en geen andere vormen van bedrijfsfinanciering zoals business angels, kredietunies of private debt fondsen.

Werkkapitaal voor het mkb

Waarvoor kan ik aanvullend werkkapitaal inzetten?

Er zijn verschillende financieringsdoeleinden waarvoor een onderneming aanvullend werkkapitaal kan inzetten.

 • Kortlopende investeringen
 • Onvoorziene kosten
 • Kortlopende overbrugging
 • Uitstaande vorderingen
 • Vakantiegeld, bonus of kerstpakket

Werkkapitaal versus zakelijk krediet

Een kortlopend zakelijk krediet is bij uitstek een middel voor ondernemingen om hun werkkapitaal (tijdelijk) te verruimen. Uit een krediet, in tegenstelling tot een lening, kunnen één of meerdere opnames gedaan worden op het gewenste moment, wat de ondernemer meer ruimte en flexibiliteit biedt.

Ondernemers over werkkapitaal

“Dankzij de verruiming van ons werkkapitaal zijn wij in staat goede leveranciersrelaties te onderhouden.”
jessica mulder mills fashion
Jessica Mulder

Mills Fashion

Veelgestelde vragen

 • Hoe bereken je werkkapitaal?

  Het werkkapitaal wordt berekend door de vlottende passiva (crediteuren en kortlopende schulden) af te trekken van de vlottende activa (debiteuren, voorraden en liquide middelen). Het verschil is je netto werkkapitaal.

 • Waarom is werkkapitaal belangrijk?

  Werkkapitaal is de ‘cash’ die ondernemingen nodig hebben om aan hun dagelijkse verplichtingen te voldoen, zoals het betalen van rekeningen en salarissen. Te weinig werkkapitaal is niet wenselijk, omdat je dan niet aan kortlopende verplichtingen kunt voldoen en al snel een achterstand opbouwt. Teveel werkkapitaal in een onderneming is echter ook niet gezond. Werkkapitaal zit namelijk vaak deels ‘vast’ op de balans, bijvoorbeeld in debiteuren of voorraden. Blijkt de voorraad niet verkoopbaar? Of betaalt een deel van de debiteuren niet? Dan brengt dit risico’s met zich mee voor de cashflow van de organisatie. Een gezond werkkapitaal is dus altijd in balans.

 • Wat is werkkapitaal management?

  Met het managen van werkkapitaal zorg je ervoor dat je de juiste balans behoudt tussen geld dat vastzit op de balans en geld dat vrij is om te besteden. Hieronder valt bijvoorbeeld het managen van debiteuren en crediteuren (denk aan leveranciersafspraken) en de verkoop van voorraden. Ook het optimaliseren van bepaalde processen valt onder werkkapitaalmanagement. Het verschilt per onderneming wat er gedaan wordt om werkkapitaal te managen.

 • Wat is het verschil tussen werkkapitaal en liquiditeit?

  Werkkapitaal wordt berekend door de vlottende passiva af te trekken van de vlottende activa. Liquiditeit wordt meestal berekend door de vlottende activa te delen door het kort vreemd vermogen. Dit resulteert in een verhouding, de current ratio, die aangeeft in hoeverre een onderneming aan kortlopende betalingsverplichtingen kan voldoen. Dit is dus iets anders dan werkkapitaal, dat aangeeft hoeveel ‘cash’ er voor de dagelijkse gang van zaken beschikbaar is in de onderneming.

Meer informatie?

Neem contact op met ons Client Services team via 020 8905429 of download onze online brochure.