Partnerdag 2018

Op donderdag 14 juli vond onze jaarlijkse Partnerdag plaats, dit jaar alweer de derde editie. Dit jaar vertoefden we voor het plenaire programma in het Muziekgebouw aan ‘t IJ, een prachtig ruime locatie met bovenal een spectaculair uitzicht.

De middag startte met ontvangst op het Foyerdek op de derde verdieping. Collega’s en relaties praatten bij onder het genot van een kopje koffie, alvorens plaats te nemen in de zaal. Beer Zandt, Head of Business Development bij Spotcap trapte de middag af door een korte terugblik op het afgelopen jaar te geven. Ook stipte hij kort een aantal belangrijke trends en ontwikkelingen in de markt aan, alvorens het woord te geven aan Ronald Kleverlaan. Kleverlaan is directeur van het European Centre for Alternative Finance en deelde zijn kennis en visie op de markt met het publiek.

Als volgend onderdeel van het programma nam ons Accountmanagement Team plaats op het podium voor de traditionele feedbacksessie. Rik Heintzberger, Head of Accountmanagement, legde het publiek een aantal stellingen voor. Door middel van het omhoog houden van een groene of rode kaart gaf het publiek aan of zij het met de stelling eens of oneens waren. Hieruit kwamen een aantal interessante bevindingen naar voren, waaronder het feit dat de unanieme mening van de zaal was dat de looptijd van het product belangrijker is dan de hoogte van de hoofdsom. Naast het voorleggen van stellingen was er uiteraard ruimte voor aanvullende feedback, waaruit nog enige waardevolle reacties naar voren kwamen.

Ter afsluiting kwam Peter Savelberg aan het woord, initiatiefnemer en ontwerper van het TristateCity Marketing model. Peter legde, onder meer, op een zeer pakkende manier uit hoe zijn model Nederland sterker op de kaart zet als grote, groene wereldstad.

Tristate City Model

Naar de website

Na afloop van de presentaties verzamelden partners en Spotcappers op de brede trap van het Muziekgebouw voor een groepsfoto. Aansluitend wandelde de groep naar de overkant van het gebouw om de middag feestelijk af te sluiten met een boottocht over ‘t IJ. Ondanks de wat sombere weersomstandigheden was de sfeer op de boot erg aangenaam, met meer dan genoeg ruimte om te netwerken onder het genot van een borrel met hapje. Graag bedanken wij alle deelnemers hartelijk voor hun komst en bijdrage aan het event. Op naar de volgende editie!