Direct Lender Spotcap Nederland wordt onderdeel van CapitalBox

Spotcap Nederland gaat verder als Capital Box. Aanvragen kunnen gedaan worden via deze link. Voor bestaande klanten wijzigt er niets, zij kunnen inloggen zoals zij gewend zijn. Heeft u als klant vragen, dan kunt u contact opnemen met onze client service afdeling, voor contactgegevens, klik hier. Spotcap Partners ontvangen per mail meer informatie over hun specifieke situatie, daarnaast kunnen zij contact opnemen met hun Spotcap accountmanager. Voor meer informatie over deze transitie kunt u kijken op onze FAQ pagina, klik hier.

In gesprek met Frame.frl

Nathan lootsma frame.frl spotcap voor partners

Iedere editie van “In Gesprek Met…” spreekt één van onze Accountmanagers met een partner over de ins en outs van zakelijke financiering voor ondernemers. Deze week: Nick in gesprek met Nathan Lootsma van Frame.frl.

Kun je iets meer vertellen over jezelf en jullie organisatie?
Binnen Frame.frl ondersteun ik ondernemers met financieringsvraagstukken. Daarnaast begeleid ik een aantal relaties op het gebied van strategie en advies.

Waar specialiseren jullie je voornamelijk in?
Frame.frl richt zich op langdurige relaties waarbij wij bedrijven begeleiden in het verder bouwen aan de continuïteit van de onderneming. Traditioneel werkt de accountant aan (historische) cijfers, de notaris aan de juridische stukken en de marketingspecialist aan het verkrijgen van omzet. Frame.frl zorgt ervoor dat deze processen met elkaar in verbinding komen te staan en elkaar zo kunnen versterken. Hierdoor is de ondernemer meer in staat om zich daadwerkelijk te richten op zijn bedrijf en zo zijn focus vast te houden.

Met welke vragen en problemen komen ondernemers bij jullie?
Dit is tweeledig; enerzijds ondersteunt Frame.frl ondernemers met een financieringsbehoefte en anderzijds ondernemers die meer grip willen ervaren, meer rendement willen behalen of voor lastige keuzes staan waarbij ze begeleid willen worden.

Hoe werken jullie samen met Spotcap in kredietaanvragen- en verlening?
Spotcap is een moderne speler die vernieuwend is en technologie gebruikt in haar risico-analyse. Daarnaast houdt Spotcap vast aan persoonlijk contact. Dit ervaar ik als een bijzonder mooie combi die mij erg aanspreekt. Vanuit deze benadering kan ik sparren met de mensen bij Spotcap en kan er bij concrete aanvragen snel en efficiënt worden gehandeld.

Wat is volgens jou het belangrijkste kenmerk van zakelijk krediet zoals Spotcap dit aanbiedt?
Er wordt meer naar het daadwerkelijke betalingsverkeer van de laatste 12 maanden gekeken in plaats van naar de jaarcijfers, die enerzijds vaak al ouder zijn en anderzijds slechts een beperkte weergave vertegenwoordigen van het betalingsverkeer.

We hebben recent samen een ondernemer mogen helpen in zakelijke financiering. Zou je hier meer over kunnen vertellen?
De onderneming in kwestie, een bestaande relatie van Frame.frl, is snelgroeiend. De omzet is in de laatste drie jaar verdrievoudigd. Om deze groei bij te kunnen benen, werd er reeds gebruik gemaakt van een factormaatschappij. Het bedrijf is bouw gerelateerd waardoor er in sommige situaties nog geen factuur verstuurd kan worden terwijl er wel een liquiditeitsbehoefte vanuit de groei is. Hier heeft Spotcap een passende financiering verstrekt, naast de bestaande kredietlijn.

Hoe kunnen ondernemers jullie benaderen over vragen met betrekking tot een zakelijke financiering?

De snelste lijn is door te bellen met 06 309 27 609 of te mailen via nathan@frame.frl.
Website: www.frame.frl
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/nathanlootsma/

Bent u al partner van Spotcap?

Meld u eenvoudig aan en ontdek de voordelen voor uw klant.