Direct Lender Spotcap Nederland wordt onderdeel van CapitalBox

Spotcap Nederland gaat verder als Capital Box. Aanvragen kunnen gedaan worden via deze link. Voor bestaande klanten wijzigt er niets, zij kunnen inloggen zoals zij gewend zijn. Heeft u als klant vragen, dan kunt u contact opnemen met onze client service afdeling, voor contactgegevens, klik hier. Spotcap Partners ontvangen per mail meer informatie over hun specifieke situatie, daarnaast kunnen zij contact opnemen met hun Spotcap accountmanager. Voor meer informatie over deze transitie kunt u kijken op onze FAQ pagina, klik hier.

Financiering voor ondernemers: rente en looptijd

rente en looptijd

Bij het zoeken naar een zakelijke financieringsvorm die past bij jouw onderneming en situatie, zijn er veel verschillende factoren om rekening mee te houden. In dit eerdere blog legden we al uit waarom je geen appels met peren moet vergelijken, aan de hand van vier verschillende punten. In dit blog gaan we één van deze onderdelen, namelijk looptijd en rente, verder toelichten.

(1) Looptijd
De looptijd van een financiering is de periode waarover de financiering wordt afgelost. Voor zakelijke financieringen kunnen de looptijden sterk uiteen lopen. Sommige financieringsvormen los je af binnen enkele maanden, waar andere vormen een looptijd van vijf of tien jaar kunnen hebben. De looptijd van je financieringsvorm is voornamelijk afhankelijk van je financieringsdoel. Zo loopt een hypothecaire lening vaak 20 of 30 jaar, omdat je het pand vaak ook in die tijd afschrijft op je balans. Hetzelfde geldt voor een autolening; de afschrijving verloopt over zo’n 5 jaar, dus de lening loopt ook voor 5 jaar. Voor zakelijke financieringen kun je onderscheid maken tussen een korte, middellange en lange looptijd. Hieronder zetten we de verschillen op een rijtje.

Korte looptijd
Financieringen met een looptijd van enkele maanden tot twee jaar zijn financieringen met een korte looptijd. Een voorbeeld van zo’n financiering is een kortlopend zakelijk krediet. Het voordeel van een kortlopend krediet is dat het een ondernemer snel in staat stelt op kansen in te spelen, zoals een grote opdracht of een voordelige partij voorraad. Met de opbrengst van zo’n kans kan het krediet vervolgens vlot worden afgelost. Een ander kenmerk van kortlopend krediet is dat het in bepaalde gevallen onverzekerd verstrekt kan worden. Dit betekent dat de financier geen zekerheden vraagt zoals een verpanding, borgstelling of garantie. Bedrijven die in aanmerking willen komen voor een onverzekerd kortlopend krediet moeten dan ook afdoende hun financiële gezondheid kunnen aantonen, plus bewijs van het feit dat zij volledig in staat zijn aan hun aflosverplichtingen te voldoen. Een kortlopend krediet kan in verhouding duurder lijken dan een langlopend krediet, omdat de aflossingen over een kortere periode verspreid moeten worden. Het is echter verstandig om te meten met de gemiddelde kosten op jaarbasis; hierover wijden we uit onder het kopje ‘rente’.

Middellange looptijd
Een middellange looptijd voor een zakelijke financiering betreft een looptijd van één tot vijf jaar. Crowdfunding is bijvoorbeeld een financieringsvorm waarbij vaak middellange looptijden gehanteerd worden. Het voordeel van een middellange looptijd is dat de aflossingsdruk vaak iets lager ligt, omdat met een langere looptijd ook het maandbedrag lager komt te liggen. Bij een middellange looptijd worden vaker zekerheden vereist vanuit de financier. Zo kan de financier het risico op verlies beter inperken, omdat deze de afgegeven zekerheden kan uitwinnen als blijkt dat de gefinancierde niet in staat is aan zijn betalingsplicht te voldoen. Denk hierbij aan een autolening, waarbij de auto als zekerheid fungeert. Bij betalingsproblemen kan de bank – in het uiterste geval – beslag leggen op de bedrijfsauto. Een nadeel van het afgeven van zekerheden is dat entiteiten zoals eenmanszaken en VOF’s altijd privé aansprakelijk zijn. Daarnaast hebben deze typen onderneming vaak een kleinere bedrijfsomvang en minder activa op de balans om als zekerheid te kunnen geven, zoals een onderpand.

Lange looptijd
Tot slot bestaan er vormen van zakelijke financiering met een lange looptijd, tot wel tien jaar of langer. Het bekende voorbeeld is dat van de hypothecaire lening, die wel 20 of 30 jaar loopt. Een ander voorbeeld van een langlopende financiering is een microkrediet voor startende ondernemers, dat tot 10 jaar lang mag lopen. Het voordeel van een lange looptijd is dat de aflossingsdruk en het risico lager komen te liggen. Want: hoe langer je de tijd hebt een bepaald bedrag af te lossen, hoe lager de afzonderlijke aflossingen worden. Stel, je leent een bedrag van €250.000. Los je dit over een kortere periode af, dan betaal je waarschijnlijk meer rente per maand. Met een langere looptijd los je minder snel af, maar betaal je over het geheel meer rente. Daarnaast ben je met een langlopende financiering minder flexibel om extra (boetevrij) af te lossen. Dat komt doordat de rente vaak vast staat voor een langere periode. Vaak mag je in zo’n geval slechts 10% extra aflossen op jaarbasis. Het is goed dit in overweging te nemen als je van plan bent nog andere vormen van financiering aan te trekken. Tot slot is het bij een financiering met een lange looptijd vrijwel zeker dat je zekerheden moet afgeven aan de financier. Als je eenmaal zekerheden, zoals een onderpand of persoonlijke borgstelling, hebt afgegeven, kan het in de toekomst een grote uitdaging worden andere externe financiering aan te trekken. Dan is onverzekerd financieren nog wel mogelijk, mits er voldoende cashflow en terugbetaalcapaciteit aangetoond kan worden. Je kunt als ondernemer dan verschillende financieringsvormen gestapeld inzetten en daarmee de looptijden combineren. Als je als ondernemer aanvullende financiering aantrekt bij een andere financier, dan moet de financier die recht heeft op de zekerheden hiervoor toestemming geven. Houd hier dan ook rekening mee in je financiële planning.

(2) Rente
Een veelgestelde vraag door ondernemers, zowel online als offline: waar moet ik op letten bij het vergelijken van de kosten bij verschillende financiers? Helaas is hier geen eenduidig antwoord op te geven. Het kostenplaatje voor een financiering bestaat doorgaans uit rente en aflossing, afsluitkosten en eventuele overige kosten zoals een bereidstellingsprovisie. Rentepercentages kunnen sterk verschillen per financier en worden hoofdzakelijk bepaald door de volgende factoren:

  • Risicoscore, ofwel de manier waar de financier de verschillende risicoprofielen van ondernemingen classificeert en welke rente-indicaties er aan iedere risicoklasse worden toegewezen. In welke risicoklasse een onderneming valt heeft weer te maken met financiële prestaties, risicospreiding in afnemers en zekerheden. Het kunnen afgeven van bijvoorbeeld een persoonlijke garantie biedt de financier namelijk extra zekerheid, mocht de onderneming onverhoopt in slecht vaarwater belanden.
  • Cost of capital, ofwel de kosten die de financier maakt voor het aantrekken van funding, de operaties en marketing. Zo zijn kleinere (onafhankelijke) financiers vaak iets duurder dan grote banken of instituties, omdat die eerste categorie vaak meer kosten maakt voor het aantrekken van kapitaal dan grotere partijen.

Overige kosten
Naast de rente kunnen financiers ook andere kosten in rekening brengen. Vaak betaal je een eenmalige afsluitprovisie, die bij de ene financier hoger ligt dan bij de ander. Sommige financiers brengen daarnaast kosten in rekening voor hun aanvraagproces en de beoordelingsprocedure. Ook kunnen kredietverstrekkers een zogenaamde bereidstellingsrente rekenen voor het aanhouden van de kredietruimte. Zo verdient de financier aan het vergeven van de kredietruimte, ook al wordt hier geen gebruik van gemaakt. Tot slot is het altijd belangrijk het gehele kostenplaatje duidelijk te hebben voordat je een financiering afsluit. Zorg er dan ook voor dat je geen verborgen kosten over het hoofd ziet, zoals een boete bij vervroegd aflossen. Een goede financier zal altijd transparant zijn over de kosten van een financiering en dit duidelijk communiceren op hun website. In de praktijk blijkt echter dat heldere en transparante communicatie niet in alle gevallen gegarandeerd is. Indien informatie op een website ontoereikend lijkt, bekijk dan voor de zekerheid even de “veelgestelde vragen”. Hier staat vaak meer informatie in. Kun je echt moeilijk aan een kostenoverzicht komen of vind je enkel “vanaf” prijzen of aanbiedingen? Wees dan op je hoede.

Conclusie
Met het bovenstaande in ogenschouw genomen is het voor ondernemers belangrijk om geen appels met peren te vergelijken bij het naast elkaar leggen van verschillende financieringsvormen. Zo kan een kortlopende, iets duurdere financiering dé oplossing zijn voor een ondernemer die op korte termijn moet investeren in bijvoorbeeld een belangrijk project. Zij weten dat ze de lening na uitbetaling van alle debiteuren eenvoudig kunnen aflossen. Of voor een ondernemer die een partij auto’s kan inkopen tegen een voordelige prijs, wetende dat deze over een halfjaar voor een grote opbrengst gaan zorgen.

Het is dus niet enkel zaak om de kosten voor verschillende financieringen tegen elkaar af te zetten. Het is minstens net zo belangrijk om te onderzoeken wat voor jou als ondernemer de juiste oplossing is. Dit is altijd een balans tussen prijs en rendement en de oplossing moet jou in staat stellen winst uit het geïnvesteerde kapitaal te halen. Ook moet het opwegen tegen opportunity cost: hetgeen je zou verliezen als je ervoor kiest niet te investeren. Door naar deze factoren te kijken zul je altijd de juiste keuze maken voor jouw onderneming.

Bekijk ook ons financiële woordenboek voor een overzicht van alle genoemde financiële termen, en meer.

Meer informatie over zakelijke financiering van Spotcap?

Ontdek binnen enkele minuten of je in aanmerking komt voor een zakelijke lening.