Direct Lender Spotcap Nederland wordt onderdeel van CapitalBox

Spotcap Nederland gaat verder als Capital Box. Aanvragen kunnen gedaan worden via deze link. Voor bestaande klanten wijzigt er niets, zij kunnen inloggen zoals zij gewend zijn. Heeft u als klant vragen, dan kunt u contact opnemen met onze client service afdeling, voor contactgegevens, klik hier. Spotcap Partners ontvangen per mail meer informatie over hun specifieke situatie, daarnaast kunnen zij contact opnemen met hun Spotcap accountmanager. Voor meer informatie over deze transitie kunt u kijken op onze FAQ pagina, klik hier.

Financiering voor ondernemers: overige kosten en voorwaarden

financiering kosten en voorwaarden

In ons vorige blog gingen we uitgebreid in op de aspecten van rente en looptijd bij het uitzoeken van een zakelijke financiering. Daarbij hebben we het kort gehad over de kosten die een financier, naast de rente, kan doorberekenen aan jou als klant. In dit blog gaan we dieper in op deze overige kosten en bijbehorende voorwaarden die een financier aan haar klanten kan vragen.

(1) Overige kosten

Kosten voor financieel advies
Voor sommige ondernemers vindt er vóór het afsluiten van een financiering nog een andere stap plaats, namelijk het inwinnen van financieel advies. Sommige ondernemers doen dit via hun boekhouder of accountant, indien deze de juiste kennis kan aanbieden. Anderen schakelen een externe financieel adviseur in ter ondersteuning bij het financieringsvraagstuk. Financieel advies kan ontzettend waardevol zijn; een adviseur kent immers de meeste financiers en financiële producten die op de markt beschikbaar zijn en weet hoe de processen werken. Dit kan jou als ondernemer veel tijd en uitzoekwerk schelen. Aan financieel advies zit echter wel een prijskaartje.

Veel adviseurs werken met offertes en geven jou van tevoren een prijsindicatie voor de te leveren diensten. Een adviseur kan dit op verschillende manieren doen; hij kan werken met uurtarieven, een vast tarief of een abonnement. Ook kan een adviseur provisie rekenen over bepaalde financiële producten. Zoek, voordat je met een partij voor financieel advies in zee gaat, goed uit wat het advies jou gaat kosten. Mocht het kostenplaatje niet in jouw budget passen of voel je je niet comfortabel bij een partij? Neem dan afscheid na de kennismaking.

Service-, administratie-, afsluit- of behandelingskosten
Sommige financiers werken geheel kosteloos totdat je besluit gebruik te maken van hun product. In andere gevallen rekent de financier wel kosten voor het proces. Deze kosten vallen vaak onder de noemer service, administratie of behandeling. Je betaalt hierbij voor de kosten die de financier maakt voor het in behandeling nemen van je aanvraag en het uitvoeren van de beoordelingsprocedure. Zo betaal je bij de grootbanken eigenlijk altijd behandelingskosten. Daar gaat doorgaans ook meer tijd in de hele procedure zitten dan bijvoorbeeld bij fintech financiers, die gebruik maken van technologie (algoritmes) om het beoordelingsproces te versnellen. In nagenoeg elk geval betaal je een afsluitprovisie, wat als vast bedrag wordt gerekend of als percentage van je lening. Deze provisie gebruikt de financier ook om de eigen gemaakte kosten te dekken (administratie, personeel, ontwikkelingskosten et cetera). Het is wel zo dat, indien je geen gebruik besluit te maken van het aanbod van de financier, de afsluitkosten ook vaak komen te vervallen.

Bereidstellingsprovisie
Heb je een aanbod of offerte ontvangen voor een financiering en krijg je enkele weken of zelfs maanden de tijd om te bedenken of je hier gebruik van wil maken? Dan is de kans groot dat de bank of andere financier een bereidstellingsprovisie rekent. De bereidstellingsprovisie is vaak een percentage van het goedgekeurde leenbedrag, bijvoorbeeld 0,25% per maand. Heb je een offerte liggen voor een lening van €200.000, en neem je de lening pas na twee maanden op, dan kan het maar zo zijn dat je hier een provisie van €1000 voor betaalt (want: tweemaal 0,25% x €200.000 = €1000). Niet alle financiers vragen een bereidstellingsprovisie, maar bij banken is dit wel vaak de norm. Onder de Basel 3-wetgeving zijn zij namelijk verplicht meer kapitaal aan te houden als buffer voor het uitlenen. Hier maken zij kosten voor en de provisies worden gebruikt om deze te dekken. Het kan ook zo zijn dat je besluit wél gebruik te maken van de de financiering, maar dan slechts een deel ervan opneemt. Een financier kan dan een bereidstellingsprovisie rekenen over het niet opgenomen deel van de goedgekeurde limiet. Over het opgenomen deel betaal je namelijk al rente, maar aan het niet-opgenomen deel verdient de financier niets. Vandaar dat dit vaak een extra kostenpost oplevert in de vorm van een bereidstellingsprovisie.

(2) Voorwaarden

We hebben nu een duidelijker beeld bij alle mogelijke kosten die komen kijken bij het aantrekken van een financiering. Het kan echter ook zo zijn dat jij als klant, door de voorwaarden van het financiële product dat je gebruikt, toch nog kosten maakt die je van tevoren niet voorzag. We gaan nu iets dieper in op de verschillende voorwaarden van financiële producten die mogelijk extra kosten kunnen opleveren.

Hertoetsing
Sommige financiers bieden de mogelijkheid een hertoetsing uit te voeren tijdens de looptijd van een financiering. De financier bekijkt dan opnieuw je financiële situatie en actuele cijfers, en beoordeelt of er ruimte is de financiering te verlengen of op te hogen. Wanneer een hertoetsing tot de mogelijkheden behoort, kan deze vaak kosteloos worden uitgevoerd. Echter, sommige financiers bieden niet de mogelijkheid aan een hertoetsing uit te voeren. Heb je de wens om een bestaande faciliteit te verlengen of verhogen, dan zul je hiervoor bij deze financiers een nieuwe (reguliere) aanvraag moeten starten. Hiervoor betaal je opnieuw behandelingskosten en moet je tevens al je documenten opnieuw aanleveren, alsof het een nieuwe aanvraag betreft.

Vervroegd aflossen
Heb je extra werkkapitaal aangetrokken, maar blijk je dit door een (onverwachte) meevaller toch niet nodig te hebben? Dan kijk je wellicht naar de mogelijkheid om vervroegd af te lossen bij je geldverstrekker. In veel gevallen is dit mogelijk, maar rekent de financier je wel een boete aan. Een financier verdient immers door het ontvangen van rente over uitgeleend geld. Wordt een lening, in plaats van na twee jaar, ineens na twee maanden al volledig afgelost, dan loopt de financier dus bijna twee jaar aan rente mis indien ze geen boete rekent. Wel mag je vaak een X-percentage boetevrij aflossen per jaar (vaak 10%). Dit is dan vooraf bepaald in de kredietovereenkomst. Een boete kan op verschillende manieren berekend worden; het kan zijn dat je de rente voor de volledige termijn alsnog moet betalen, of dat je een vast bedrag aan boete betaalt. In ieder geval is het een onwelkome verrassing als je net een financiële meevaller hebt gehad, en zeker de moeite waard om uit te zoeken hoe jouw geldverstrekker omgaat met vervroegde aflossing.

Bekijk ook ons financiële woordenboek voor een overzicht van alle genoemde financiële termen, en meer.

Meer informatie over zakelijke financiering van Spotcap?

Ontdek binnen enkele minuten of je in aanmerking komt voor een zakelijke lening.