Brexit live blog

Lees ook ons originele Brexit blog voor een gedetailleerd overzicht van Brexit, de deal en mogelijke scenario’s bij een no-deal. 

[Update 27 mei]

Na een aantal weken waarin de impasse binnen het Britse parlement onveranderd bleef is het dan zover: Theresa May treedt af. De maat was voor haar collega’s vol nadat May een vierde stemming voor haar akkoord aankondigde, na de drie mislukte eerdere pogingen. Ze zal dan ook niet als populaire premier de boeken ingaan. Ondanks de successen die haar regering wél boekte, zoals het terugdringen van de staatsschuld en het creëren van meer werkgelegenheid, was de Brexit allesbepalend voor haar ambtsperiode. De komende weken strijden mogelijke opvolgers om het premierschap. Wie het ook wordt, diegene krijgt een zware taak voorgeschoteld: het Britse Lagerhuis is verdeelder dan ooit en een No Deal is wederom een realistisch scenario.

[Update 15 april]

We blijven voorlopig nog hangen in Brexit limbo. Vorige week werd duidelijk dat Theresa May uitstel tot 31 oktober heeft gekregen om de Brexit alsnog orderlijk te regelen. Het alternatief was een harde Brexit op de deadline die eerder op afgelopen vrijdag 12 april gezet. Het Lagerhuis is doorlopend in onderhandeling om tot een geaccepteerd voorstel te komen. May hoopt dat dit lukt voor 22 mei, zodat de Britten niet mee hoeven te doen met de Europese verkiezingen. Als het op 22 mei geen goedgekeurd voorstel ligt zullen de Britten alsnog Europarlementariërs moeten kiezen.

[Update 28 maart]

De week begon met een machtsgreep van het Lagerhuis, dat maandagavond een amendement aannam dat mogelijk maakt de parlementaire agenda voor één dag te bepalen. Die dag was dinsdag, en de afgevaardigden maakten van de gelegenheid gebruik om te stemmen over alternatieven voor May’s plan. Inmiddels is duidelijk dat alle, maar liefst acht, alternatieven wederom weggestemd zijn, inclusief het annuleren van de Brexit. Daarop gooide May, de zogenaamde Kat met Negens Levens, op woensdagavond eindelijk de handdoek in de ring: ze beloofde dat zij, indien het Lagerhuis bij een derde stemming akkoord gaat met haar deal, aftreedt als premier. Deze stemming wil ze morgen (vrijdag) laten plaatsvinden. Het enige probleem is dat Lagerhuisvoorzitter John Bercow heeft aangegeven geen verdere stemmingen meer toe te staan, tenzij er nog echte wijzigingen in het akkoord worden aangebracht. Gebeurt dit niet, dan stemt het Lagerhuis begin volgende week over de alternatieven met de meeste voor-stemmen (of eigenlijk, de minste tegen-stemmen).

[Update 22 maart]

Het laatste nieuws na de eerste dag van de EU-top is dat May kort uitstel heeft ontvangen van haar EU-collega’s, maar niet tot 30 juni, zoals ze had gehoopt. De EU is bereid te wachten tot uiterlijk 22 mei, mits het Lagerhuis volgende week met het akkoord instemt. Wordt er volgende week geen akkoord getekend, dan krijgen de Britten enkel tot 12 april de tijd om een besluit te nemen: zonder akkoord uit de unie stappen óf lang uitstel vragen (waarbij het VK mee moet doen met de Europese verkiezingen). Die laatste optie is, nogmaals, wat May koste wat het kost wil voorkomen. Niet alleen blijft het VK in dat scenario de komende tijd volwaardig onderdeel van de EU, ook ziet het Lagerhuis terecht voor zich dat van uitstel afstel komt.

Er heerst twijfel bij de EU-leiders of het Lagerhuis volgende week wél akkoord gaat met de deal. May kon tijdens het overleg niet goed overbrengen wat het Lagerhuis daartoe zou moeten bewegen. Ook wilde ze geen antwoord geven op de vraag wat het plan B is als het Lagerhuis niet akkoord gaat met de deal.

[Update 20 maart]

Crisis in het Lagerhuis. Afgelopen maandag besloot Lagerhuisvoorzitter John Bercow geen verdere stemmingen toe te staan over May’s akkoord. De kans dat het akkoord erdoor komt is daarmee nog veel kleiner geworden, waardoor ook een kort uitstel van Brexit steeds verder uit zich raakt. Daarmee blijft over: een lang uitstel. De Europese Unie vraagt zich echter af met welk doel de Britten lang uitstel zouden willen aanvragen en verschillende leiders hebben wederom aangegeven een goede onderbouwing te verwachten. Ook geeft EU-onderhandelaar Michel Barnier aan dat een ‘No Deal’ nog steeds tot de opties behoort. Wordt vervolgd.

[Update 18 maart]

Wat staat er deze week te gebeuren nu het Britse Lagerhuis voor uitstel van Brexit heeft gestemd? Er staan weer een aantal belangrijke gebeurtenissen op de planning.

  • Mogelijk bereidt May deze week een derde versie van haar akkoord voor, indien de regering dan denkt een kans te maken. Belangrijk voor de slagingskans is dat May de Noord-Ierse Democratic Unionist Party (DUP) en een groot deel van de European Research Group (ERG) meekrijgt. Beide partijen hebben andere motieven bij het stemmen: de Noord-Ieren hebben vooral belang bij een gelijke behandeling binnen het VK en bij extra geld (bovenop de miljard pond die May ze al heeft toegezegd). De ERG bestaat uit hardcore Brexiteers, die erg verdeeld zijn in hun mening.
  • Op donderdag en vrijdag vindt de ‘reguliere’ EU-Lentetop plaats, die nu echter geheel in het teken van Brexit staat. Als de Britten er woensdag een akkoord door krijgen overlegt de EU-27 over kort uitstel van Brexit. Dit zou May de tijd geven de nodige regelingen te treffen, in overeenstemming met het goedgekeurde akkoord. Als er nog steeds geen akkoord ligt overlegt de EU-27 over lang uitstel van Brexit. Lang uitstel brengt de complicatie van de Europese verkiezingen met zich mee. Als Brexit tegen die tijd nog niet heeft plaatsgevonden zal het VK mee moeten doen met de Europese verkiezingen.
  • Een andere mogelijkheid bij lang uitstel is dat de EU het VK zelf uit de unie zet. Volgens het NRC zal de EU dit naar waarschijnlijkheid echter ‘niet durven’.

[Update 15 maart]

Het Lagerhuis heeft voor uitstel van Brexit gestemd en tegen een nieuw referendum. Alle overige EU-lidstaten moeten nog wel unaniem instemmen met het uitstel.

Waarschijnlijk presenteert May haar akkoord volgende week voor de derde keer, tijdens de zogenaamde Driemaal Scheepsrechtstemming. Als het akkoord deze keer wordt aangenomen, vraagt May waarschijnlijk uitstel tot 30 juni om het vertrek rond te krijgen. Als het akkoord voor de derde keer wordt afgewezen, vraagt May uitstel tot twee jaar aan. Voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk heeft al aangegeven hier voor te staan. De harde Brexit voorstanders in het parlement zijn bang dat een langer uitstel uiteindelijk voor afstel zorgt. Dit is ook niet geheel ondenkbaar als May’s deal steeds afgewezen blijft worden. Een No Deal is nu immers van de tafel.

[Update 14 maart]

Een No Deal is van de tafel: Gisteravond stemde een overtuigende meerderheid van de afgevaardigden in het Lagerhuis tegen het verlaten van de Europese Unie zonder akkoord. Dit is enerzijds positief, want niemand wil een harde Brexit. Toch is het weer een tegenslag voor Theresa May, omdat zij nu niet meer met een No Deal kan dreigen bij de EU, mochten er nog onderhandelingen plaatsvinden. De Britten lijken nu in een vicieuze cirkel vast te zitten; ze hebben tot tweemaal toe het Brexit-akkoord afgewezen, maar willen ook niet uittreden zonder akkoord. Vanavond debatteert en stemt het Lagerhuis over uitstel van Brexit. Hiermee moeten alle EU-lidstaten akkoord gaan. Verschillende Europese leiders hebben al aangegeven alleen in te stemmen met uitstel als er zicht is op een oplossing. Als het VK op 29 mei nog niet is uitgetreden moet het meegaan met de Europese verkiezingen.

[Update 13 maart]

Het Britse Lagerhuis heeft, zoals werd voorspeld, ook het aangepaste Brexit-akkoord verworpen. Vanavond stemmen ze over een no-deal: zonder akkoord de EU verlaten. Geen wenselijk scenario, aangezien het VK dan in één klap uit de EU valt zonder vooraf gemaakte afspraken. Toch lijkt de steun voor een no-deal toe te nemen door de vermoeide Britten.

Als er tegen de no-deal wordt gestemd, is er donderdag nog een stemming voor uitstel van Brexit. Indien hier voor wordt gestemd, moeten alle overige EU-lidstaten met het uitstel akkoord gaan. En dán is het nog de vraag hoe lang het uitstel wordt: Theresa May denkt aan enkele maanden, maar Brussel denkt eerder aan een jaar of twee. In beide gevallen wordt de lijdensweg weer een stukje verlengd.

Een laatste scenario is dat de Britten een nieuw referendum krijgen. Veel Britten zijn de voortslepende situatie beu en zullen deze keer voor ‘remain’ stemmen. Zo kan uittreden nog voorkomen worden.

[Update 12 maart , 14:00]

De hoogste Britse regeringsjurist, Geoffrey Cox, heeft zich zojuist negatief uitgelaten over het nieuwe Brexit-akkoord. Volgens Cox biedt May’s ‘oplossing’ geen juridisch houvast om onder de backstop uit te komen. Dit is een harde klap voor May, die de zegen van Cox nodig heeft om de conservatieven mee te krijgen met haar deal.

[Update 12 maart, 09:00]

Theresa May claimt een oplossing te hebben gevonden voor de initiële bezwaren tegen haar deal. Zo zou er volgens het FD een ‘juridisch bindend instrument’ zijn bedacht, dat moet tegengaan dat het VK vastzit aan de noodoplossing voor de Ierse grens. De harde Brexit vleugel van May’s parlement is namelijk bang dat de backstop het VK dwingt in douane-unie te blijven met de EU.

[Update 11 maart]

De Britten gaan een intensieve week tegemoet met maar liefst drie stemmomenten:

  • 12 maart: stemming over Theresa May’s nieuwe akkoord;
  • 13 maart: stemming over een no-deal (bij afwijzing van het akkoord);
  • 14 maart: stemming over uitstel van Brexit (bij afwijzing van een no-deal).

Theresa May overlegt maandag tot laat met Brussel om te schaven aan een zogenaamd ‘juridisch instrument’ dat de Britten moet helpen onder de backstop uit te komen.