Veelgestelde vragen | Spotcap

Veelgestelde vragen

Over Spotcap

 • Wie is Spotcap?

  Spotcap is een internationale online kredietverstrekker voor het midden- en kleinbedrijf. Het bedrijf is begin 2014 opgericht en wordt in Nederland geleid door Niels Turfboer. Spotcap heeft haar hoofdkantoor in Berlijn en lokale kantoren in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Nieuw-Zeeland en Spanje.
 • Waarin verschilt Spotcap ten opzichte van andere kredietverstrekkers?

  Spotcap heeft een aantal voordelen waarover traditionele financiers doorgaans niet beschikken. Ten eerste verloopt de aanvraagprocedure geheel online en kan deze binnen 20 minuten afgerond worden. Eventueel gewenste begeleiding bij het proces verloopt telefonisch via onze klantenservice. Daarnaast beoordelen wij aanvragen binnen één werkdag en bieden we ook direct een vrijblijvend kredietvoorstel aan. Bij goedkeuring heeft u direct toegang tot het krediet. Spotcap brengt geen kosten in rekening voor de aanvraag, beoordeling en het kredietvoorstel. U betaalt pas wanneer u besluit op te nemen. Daarnaast is het bij Spotcap mogelijk vervroegd boetevrij af te lossen na één maand. Tot slot vragen wij geen onderpand of persoonlijke borgstelling, waardoor onze kredieten goed zijn in te zetten als stapelfinanciering.
 • Wat is het financieringsmodel van Spotcap?

  Spotcap financiert vanuit de eigen balans. Dit houdt in dat wij krediet verstrekken vanuit aandelenkapitaal of debt financiering van institutionele beleggers. Wij zijn geen crowdfundplatform en maken dus geen gebruik van het publiek of van particuliere beleggers.
 • Wat is een kredietlijn?

  Uw kredietlijn is het bedrag dat wij goedkeuren en waartoe u direct toegang heeft. Uit dit bedrag kunt u één of meerdere opnames doen. Iedere opname geldt als een aparte lening. Deze lening(en) lost u bij ons af in maximaal 24 maanden. U betaalt hier maandelijks rente over.
 • Wie zit er achter het bedrijf?

  Spotcap werd begin 2014 gelanceerd door CEO Jens Woloszczak. Het hoofdkantoor is gevestigd in Berlijn en we zijn inmiddels actief in vijf landen. In Nederland is Spotcap onder leiding van Niels Turfboer in maart 2015 van start gegaan. Het bedrijf is geïncubeerd door Rocket Internet en heeft inmiddels €83 miljoen opgehaald in meerdere investeringsrondes bij partijen als Finstar Financial Group, Holtzbrinck Ventures, Access Industries en Kreos Capital.
 • Hoeveel kan ik lenen?

  Spotcap biedt kredieten van € 10.000 tot € 300.000. Afhankelijk van uw financiële situatie en risicoprofiel kunnen wij een krediet tussen deze bedragen goedkeuren.
 • Wat is de maximale looptijd van een lening?

  De kredieten van Spotcap hebben een looptijd van maximaal 24 maanden. De looptijd per lening hangt af van uw financieringsdoel, financiële situatie en risicoprofiel.
 • Hoe is Spotcap gereguleerd?

  Spotcap Netherlands B.V. heeft een licentie van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), waar we staan ingeschreven in het Register Financiële Dienstverleners onder nummer 12043509. Daarnaast zijn we aangesloten bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) en hebben we een licentie van de Financial Conduct Authority (FCA). Spotcap is tevens aangesloten bij de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN).
 • Hoe kan ik een krediet van Spotcap inzetten?

  De kredietfaciliteiten van Spotcap worden gebruikt ter verruiming van het werkkapitaal. We zien verschillende financieringsdoeleinden bij onze klanten op zowel de korte als lange termijn. Voorbeelden zijn: de aanschaf van voorraden, het overbruggen van een liquiditeitstekort, de uitbreiding van een zaak, het starten van een campagne, het aannemen van nieuw personeel of verbouwen en renoveren.
 • Waar is Spotcap gevestigd?

  Spotcap is in Nederland gevestigd aan de Sarphatikade 14, 1017 WV te Amsterdam.

Registratie en aanvraagprocedure

 • Hoe werkt een kredietaanvraag?

  Een kredietaanvraag verloopt bij Spotcap geheel online en kan binnen 20 minuten voltooid worden. U registreert zich kosteloos op onze website om uw eigen account aan te maken. Hiermee start u de aanvraagprocedure die u in drie eenvoudige stappen voltooit. U vult allereerst uw persoons- en bedrijfsgegevens in. Hierna uploadt u uw financiële documentatie. Tot slot uploadt u uw bankgegevens. Wij beoordelen complete aanvragen binnen één werkdag en bieden u bij goedkeuring direct een kredietvoorstel aan. Ook dit is bij ons kosteloos en vrijblijvend.
 • Welke documenten heb ik nodig om een aanvraag te voltooien?

  U dient in ieder geval de volgende documenten bij ons in:

  - De BTW-aangiftes van tenminste de afgelopen 4 kwartalen. Indien uw omzet seizoensgebonden is dient u de aangiftes van de afgelopen 6 kwartalen in.
  - De jaarrekening van het afgelopen jaar. Als deze nog in concept is, dan ook de jaarrekening van het voorgaande jaar. Indien het bedrijf beheerd wordt door een holding, dan is de meest recente jaarrekening van de holding ook vereist.
  - Een transactieoverzicht van uw zakelijke bankrekening van de afgelopen 52 weken. U uploadt dit in een kommagescheiden bestand. Dit kan een .XLS, .TAB, .TXT of .CSV-bestand zijn. Een PDF-bestand kunnen onze systemen niet lezen. Indien betalingen op meerdere rekeningen binnenkomen ontvangen wij graag van alle bankrekeningen dit bestand.
  - Een schermafbeelding van het internetbankieren waarop de datum, tenaamstelling en het actuele banksaldo zichtbaar zijn. Wij ontvangen dit bestand graag van al uw actieve zakelijke rekeningen.

  Deze documenten zijn bij elke kredietaanvraag vereist. Enkel als u volledig van BTW bent vrijgesteld, kan de aanvraag in behandeling worden genomen zonder de BTW-aangiftes.

  Indien u afhankelijk bent van een beperkt aantal afnemers dan is het in uw voordeel om ook getekende contracten en/of verkooporders aan te leveren.
 • Wat zijn de kosten van een kredietaanvraag?

  Een kredietaanvraag bij Spotcap is altijd geheel vrijblijvend en kosteloos tot eerste opname.
 • Wat zijn de minimale vereisten om in aanmerking te komen?

  U bedrijf komt in aanmerking als het aan de volgende vereisten voldoet:

  - Een minimale jaaromzet van €200.000,-
  - Ten minste 24 maanden actief
  - Geregistreerd bij de KvK en in het bezit van een Nederlandse betaalrekening met internetbankieren
 • Hoe lang duurt de beoordelingsprocedure?

  Nadat alle documenten zijn aangeleverd en de aanvraag compleet is, ontvangt u binnen één werkdag uitsluitsel over uw kredietaanvraag. Is uw aanvraag bij het indienen nog niet compleet, dan belt één van onze Client Services Managers u op om het samen in orde te maken. Bij goedkeuring heeft u direct toegang tot het krediet.

Productkenmerken

 • Hoe en wanneer kan ik mijn krediet opnemen?

  Bij goedkeuring van uw krediet is dit 1 tot 3 maanden beschikbaar voor opname (afhankelijk van uw risicoprofiel en bestedingsdoeleinden). U kunt één of meerdere opnames doen en zowel het gehele bedrag als gedeelten opnemen.

 • Wat zijn de mogelijkheden voor een hertoetsing?

  Na 3 maanden kunt u in aanmerking komen voor een hertoetsing. Indien u in aanmerking komt, nemen wij contact met u op en bekijken wij desgewenst uw situatie opnieuw. We kunnen dan eventueel uw looptijd verlengen of uw limiet verhogen. Zo kunnen we u meer flexibiliteit bieden in uw financiële situatie. Bij een hertoetsing kunnen wij u doorgaans betere voorwaarden aanbieden.
 • Wat zijn de kosten van een krediet bij Spotcap?

  Indien uw kredietaanvraag is goedgekeurd en u besluit hier geen gebruik van te willen maken, dan betaalt u niets. Bij de eerste opname van de kredietfaciliteit wordt een eenmalige afsluitprovisie in rekening gebracht over de hoofdsom. Over het deel dat u heeft opgenomen betaalt u rente die gebaseerd is op uw risicoprofiel. Deze voorwaarden worden kenbaar gemaakt op het kredietvoorstel dat u van ons ontvangt. Bekijk ook https://www.spotcap.nl/kosten-berekenen/.
 • Hoe krijg ik toegang tot mijn krediet?

  Wanneer u een opname doet storten wij het bedrag binnen één werkdag op de zakelijke bankrekening die bij ons bekend is. Afhankelijk van uw bank beschikt u doorgaans de volgende dag over het krediet.
 • Wordt mijn kredietregistratie in overweging genomen?

  Wij nemen uw zakelijke en persoonlijke kredietwaardigheid en -registratie mee in onze analyse. Dit hoeft echter niet altijd nadelig te zijn. Wij kijken gelijktijdig naar uw huidige bedrijfsprestaties en de trend van de afgelopen maanden om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw situatie.

Aflossen

 • Hoe los ik af?

  Maandelijkse terugbetalingen worden automatisch van uw rekening afgeschreven door middel van een automatische incasso. De aflossing vindt elke maand plaats op de dag waarop u de lening ontving. Bijvoorbeeld: als u de lening heeft ontvangen op 5 oktober, dan vindt de aflossing maandelijks op de 5e plaats totdat het krediet volledig is afgelost.

 • Hoe ziet mijn aflossingsschema er uit?

  Wij hanteren een annuïtaire aflossingsstructuur. U betaalt een maandelijkse rente over het openstaande deel van uw lening. Gedurende de looptijd van de lening wordt het aflossingsdeel groter en het rentedeel kleiner, totdat het gehele bedrag is terugbetaald. Wij bieden afhankelijk van uw bestedingsdoeleinden en risicoprofiel een aflossingsschema aan van 7 tot 24 maanden.

 • Hoe wordt mijn maandelijkse aflossingsbedrag berekend?

  Ons model berekent de hoogte van de maandelijkse betalingen op basis van de looptijd, de aflossingen en het rentepercentage. Wij hanteren hierbij een annuïtaire structuur. Dit zorgt ervoor dat de totale maandelijks te betalen bedragen gelijk blijven. Gedurende de looptijd van de lening wordt het aflossingsdeel groter en het rentedeel kleiner.
 • Kan ik vervroegd aflossen?

  Bij Spotcap kunt u na één maand vervroegd boetevrij aflossen.
 • Wat gebeurt er als ik te laat betaal?

  Conform artikel 7 van de kredietovereenkomst geldt als volgt: Mocht de maandelijkse aflossing niet uiterlijk binnen 3 dagen na de gecommuniceerde aflossingsdatum bij ons zijn bijgeschreven, of indien op die datum niet of te weinig is betaald, dan dient u naast het initiële aflossingsbedrag de volgende vergoeding(-en) aan ons te betalen:

  - Een vast bedrag van EUR 40,00 incassokosten.
  - Het overeengekomen maandelijkse rentepercentage zal worden blijven gerekend vanaf het moment dat u niet aan de betalingsplicht heeft voldaan tot aan het moment van algehele aflossing. Zodra uw betaling ontvangen is, zal dit op basis van nacalculatie met de daarop volgende aflostermijn in rekening worden gebracht.

  Wanneer u niet voldoet aan de verplichtingen, zoals beschreven in de Kredietovereenkomst en haar Algemene Voorwaarden, worden alle betalingen die Spotcap op grond van deze overeenkomst ontvangt toegepast in de volgende volgorde;

  1. vaste vergoeding voor het te laat betalen, dan
  2. het rentebedrag, dan
  3. overige vergoedingen (indien van toepassing), dan
  4. het initiële leenbedrag
 • Heb ik bij meerdere opnames ook verschillende aflossingsdata?

  Iedere opname uit uw kredietfaciliteit wordt beschouwd als een afzonderlijke lening, met een eigen aflossingsschema. In het geval van meerdere leningen heeft u ook meerdere oplossingsschema's. De maandelijkse aflossingen vinden plaats op de dag waarop u de lening ontving.

Privacy

 • Hoe worden mijn gegevens gebruikt?

  Ons primaire doel is om onze klanten efficiënte service te verlenen op een veilige manier. We gebruiken uw gegevens dan ook enkel om uw aanvraag te beoordelen en een passend kredietvoorstel te bieden. We gebruiken de gegevens van onze klanten nooit voor andere doeleinden en verstrekken deze niet aan derden. We gebruiken uw persoonsgegevens:

  - Ter optimalisatie van passende dienstverlening
  - Voor het verwerken van transacties
  - Om met u in contact te blijven
  - Voor het voorkomen van mogelijke illegale of verboden activiteiten
  - Teneinde het nakomen van de afgesloten overeenkomst


  Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar https://www.spotcap.nl/beveiliging/.
 • Hoe ben ik er zeker van dat mijn login- en privégegevens veilig zijn?

  Wij beschikken over een SSL-certificaat dat ervoor zorgt dat wij in een veilige omgeving werken. Alle informatie die u online aan ons verstrekt wordt binnen onze beveiligde server opgeslagen. Onze veiligheidssystemen hebben een standaard die u ook van een bank kan verwachten. Wij bekijken en/of bewaren geen persoonlijke inloggegevens. Wij kunnen zonder uw uitdrukkelijke toestemming in geen geval beschikken over deze gegevens. Uw financiële documentatie, transactie- en bankgegevens worden uitsluitend gebruikt voor analysedoeleinden en worden versleuteld opgeslagen.