Veelgestelde vragen

Over Spotcap

 • Wie is Spotcap?

  Spotcap is een innovatieve online kredietverstrekker voor het midden- en kleinbedrijf. Dankzij het innovatieve dynamische kredietanalyse model, dat actuele bedrijfsgegevens en kredietwaardigheid beoordeelt, kan Spotcap binnen één werkdag krediet verstrekken.

  Het FinTech bedrijf is begin 2014 opgericht en wordt in Nederland geleid door Niels Turfboer. Spotcap heeft haar hoofdkantoor in Berlijn en lokale kantoren in Amsterdam, Madrid, Sydney, Aucklanden London. Het bedrijf heeft wereldwijd ruim 100 medewerkers in dienst.
 • Waarin verschilt Spotcap ten opzichte van andere kredietverstrekkers?

  Spotcap is een online kredietverstrekker voor het MKB die zich kenmerkt door efficiëntie en flexibiliteit. De aanvraagprocedure verloopt geheel online en kan in 15 minuten voltooid worden. Dankzij ons unieke kredietanalyse model, geven wij de garantie dat wij na voltooien van de aanvraag binnen één werkdag een concreet kredietvoorstel aanbieden. Een aanvraag is geheel vrijblijvend, u heeft enkel rentelasten over het deel dat dat u gebruikt en mag bovendien boetevrij vervroegd aflossen. Uniek is ook dat wij geen onderpand vragen waardoor wij uitstekend gestapeld kunnen financieren. Spotcap is naast bancaire financiering o.a. een alternatief op crowdfunding, pin voorschot, factoring en leasing.
 • Wat is het financieringsmodel van Spotcap?

  Spotcap financiert vanuit de eigen balans, wat inhoudt dat er gefinancierd wordt vanuit aandelenkapitaal of debt financiering van institutionele beleggers, zonder inmenging van de crowd/particuliere belegger. Wij zijn dus geen crowdfundplatform.
 • Wat is een kredietlijn?

  Ons krediet geeft u de mogelijkheid flexibel geld te lenen om uw bedrijf te financieren. Als uw aanvraag na zorgvuldige beoordeling is goedgekeurd, is het krediet direct beschikbaar. U bepaalt zelf wanneer u opneemt en hoeveel u nodig heeft.

  Na goedkeuring is uw krediet twee tot drie maanden beschikbaar. U kunt in deze periode ook meerdere leningen opnemen. Voor elke lening bepaalt u de aflostermijn, welke doorgaans flexibel is tot 15 maanden.
 • Wie zit er achter het bedrijf?

  Spotcap werd begin 2014 gelanceerd door CEO Jens Woloszczak, en heeft haar hoofdkantoor in Berlijn. Het bedrijf is geïncubeerd door Rocket Internet en heeft inmiddels €83,0 miljoen opgehaald in meerdere investeringsrondes van partijen als Finstar Financial Group, Holtzbrinck Ventures, Access Industries en Kreos Capital. In Nederland is Spotcap onder leiding van Niels Turfboer in maart 2015 van start gegaan en heeft inmiddels duizenden ondernemers gefinancierd.
 • Hoeveel kan ik lenen?

  Spotcap biedt kredieten variërend van € 10.000 tot € 250.000.
 • Wat is de maximale looptijd?

  De kredieten van Spotcap hebben een aflossingsschema tot 15 maanden, afhankelijk van het doel waarvoor u het krediet wilt gebruiken en de financiële situatie van de onderneming.
 • Hoe is Spotcap gereguleerd?

  Spotcap Netherlands B.V. heeft een licentie van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), waar het staat ingeschreven in het Register Financiële Dienstverleners onder nummer 12043509. Daarnaast is het bedrijf aangesloten bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) en heeft het een licentie van de Financial Conduct Authority (FCA). Spotcap is tevens aangesloten bij de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN).
 • Waar kan ik een krediet van Spotcap voor gebruiken?

  De kredietfaciliteiten van Spotcap worden gebruikt ter verruiming van het werkkapitaal, zoals voor de aanschaf van extra voorraden. Daarnaast kan het o.a. gebruikt worden om investeringen te doen zoals het opzetten van een sales campagne, aanschaffen van bedrijfsmiddelen, aannemen van extra personeel of renovatie of verbouwing van kantoor- of winkelpand.
 • Waar is Spotcap gehuisvest?

  Spotcap is in Nederland gevestigd in Amsterdam aan de Keizersgracht 125-127, op loopafstand van Amsterdam Centraal Station.

Registratie en aanvraagprocedure

 • Hoe werkt een kredietaanvraag?

  Een kredietaanvraag verloopt bij Spotcap geheel online en kan binnen enkele minuten voltooid worden. U kunt zich op onze website gratis registreren om uw eigen account aan te maken. Hiermee kunt u de aanvraagprocedure starten die u in drie eenvoudige stappen kunt voltooien. U vult uw persoons- en bedrijfsgegevens in, uploadt uw financiële documenten en koppelt uw zakelijke bankrekening door de transactiebestanden te uploaden. Wij gaan dan direct aan de het werk en komen binnen één werkdag bij u terug met een concreet kredietvoorstel in het geval van goedkeuring.
 • Welke documenten heb ik nodig om een aanvraag te voltooien?

  Om een kredietaanvraag te doen zijn in elk geval de onderstaande documenten nodig van het bedrijf:

  - De BTW-aangiftes van tenminste de afgelopen 4 kwartalen
  - De jaarrekening van het afgelopen jaar. Als deze nog in concept is, dan ook de jaarrekening van het voorgaande jaar.* *Indien het bedrijf beheerd wordt door een holding dan is de meest recente jaarrekening hiervan ook nodig.
  - Indien u het transactieoverzicht van de zakelijke bankrekening(en) van de afgelopen 52 weken wilt uploaden, kan dat in een komma-gescheiden bestand. Indien betalingen op meerdere rekeningen binnenkomen, graag van alle bankrekeningen dit bestand. Dit kan een .XLS, .TAB, .TXT of .CSV maar geen .PDF bestand zijn.
  - Een printscreen van het internetbankieren met tenminste datum, tenaamstelling en actuele banksaldi, of een scan van een recent bankafschrift (van elke bankrekening indien van toepassing)

  Deze documenten zijn bij elke kredietaanvraag nodig. Enkel als een ondernemer volledig van BTW is vrijgesteld kan de aanvraag ook in behandeling worden genomen zonder de BTW-aangiftes.

  Indien de cliënt afhankelijk is van slechts een beperkt aantal afnemers dan is het zeer in het voordeel van de cliënt om ook getekende contracten en/of verkooporders aan te leveren.
 • Wat zijn de kosten van een kredietaanvraag?

  Een kredietaanvraag bij Spotcap is altijd geheel vrijblijvend en kosteloos tot eerste opname.
 • Wat zijn de minimale vereisten om in aanmerking te komen?

  Wij kunnen een kredietaanvraag in behandeling nemen, als het bedrijf aan de volgende vereisten voldoet:

  - Minimale jaaromzet van €200.000,-
  - Minimaal 24 maanden actief
  - In het bezit van een NL-betaalrekening met internetbankieren
  - KvK registratie
  - Een stabiele omzetontwikkeling
  - Het bedrijf draait niet significant veel verlies
  - Het eigen vermogen is stabiel of laat een positieve trend zien
  - Geen recente faillissementen of insolventies4
 • Hoe lang duurt de beoordelingsprocedure?

  Nadat alle documenten compleet zijn aangeleverd en uw aanvraag voltooid is, ontvangt u binnen één werkdag uitsluitsel van uw kredietaanvraag. In het geval van goedkeuring kunt u direct over het krediet beschikken.

Productkenmerken

 • Wat zijn de voorwaarden voor opname van mijn kredietfaciliteit?

  Vanaf het moment dat wij het krediet voor u beschikbaar stellen, heeft u 1 tot 3 maanden (afhankelijk van uw risicoprofiel en bestedingsdoeleinden) de tijd om te bepalen hoeveel, en wanneer, u wilt opnemen van uw kredietfaciliteit. Dit kunt u zo vaak doen als u wilt tot u uw kredietlimiet heeft bereikt. Elke opname die u doet wordt omgezet in een lening met een aflossingsschema van maximaal 15 maanden en tegen het vastgestelde rentepercentage, gebaseerd op het risicoprofiel van uw onderneming.

  Neemt u niets op, dan betaalt u ook niets en u heeft uitsluitend rentelasten over het deel dat u daadwerkelijk opneemt. Bij de eerste opname wordt een eenmalige afsluitprovisie in rekening gebracht over de hoofdsom. De afsluitprovisie wordt altijd bevestigd in de offerte die u vooraf van ons ontvangt en bedraagt gemiddeld 2%. Het is mogelijk om na drie maanden een hertoetsing aan te vragen om uw looptijd te verlengen of de voorwaarden aan te passen indien uw financiële situatie significant is gewijzigd.
 • Waar kan ik mijn Spotcap krediet gestort krijgen?

  Als uw kredietaanvraag is goedgekeurd kunt u een opname doen van uw kredietfaciliteit en zal het geld worden overgemaakt naar de uw zakelijke bankrekening die u heeft geselecteerd tijdens de aanvraagprocedure. Als u een opname doet maken wij het geld direct naar u over, afhankelijk van uw bank kunt u er doorgaans de volgende dag over beschikken.
 • Wordt uw kredietregistratie in overweging genomen?

  Ja, wij nemen uw zakelijke en persoonlijke kredietwaardigheid en -registratie in overweging in onze analyse. Echter hoeft dit niet altijd een probleem te zijn. Wij kijken gelijktijdig naar uw huidige bedrijfsprestaties en de trend van de afgelopen maanden om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw specifieke situatie.
 • Wat zijn de kosten van een krediet bij Spotcap?

  Indien uw kredietaanvraag is goedgekeurd en u besluit hier geen gebruik van te willen maken, dan heeft u geen enkele kosten.Over de eerste opname van de kredietfaciliteit wordt een eenmalige afsluitprovisie in rekening gebracht over de hoofdsom. Over het deel dat u heeft opgenomen betaalt u rente die gebaseerd is op uw risicoprofiel. Deze voorwaarden worden kenbaar gemaakt op het kredietvoorstel dat u van ons ontvangt.

Aflossen

 • Hoe ziet mijn aflossingsschema er uit?

  Wij hanteren een annuïtaire aflossingsstructuur. Dit zorgt ervoor dat de totale maandelijks te betalen bedragen gelijk blijven. Gedurende de looptijd van de lening wordt het aflossingsdeel groter en het rentedeel kleiner, totdat het gehele bedrag is terugbetaald. Wij bieden afhankelijk van uw bestedingsdoeleinden en risicoprofiel een aflossingsschema aan van 7 tot 15 maanden.

  Maandelijkse terugbetalingen worden automatisch van uw rekening afgeschreven door middel van een automatische incasso. De aflossing zal elke maand plaatsvinden op dezelfde dag dat u de lening heeft ontvangen. Bijvoorbeeld: als u de lening heeft ontvangen op 5 oktober, zal de aflossingsdatum op de 5e van elke komend maand zijn tot het krediet volledig is terugbetaald.
 • Hoe wordt mijn maandelijkse aflossingsbedrag berekend?

  Ons model berekent de hoogte van de maandelijkse betalingen op basis van de looptijd, de aflossingen en het rentepercentage. Wij hanteren hierbij een annuïtaire structuur. Dit zorgt ervoor dat de totale maandelijks te betalen bedragen gelijk blijven. Gedurende de looptijd van de lening wordt het aflossingsdeel groter en het rentedeel kleiner.
 • Kan ik vervroegd aflossen?

  Ja, bij Spotcap is het mogelijk om boetevrij vervroegd af te lossen.
 • Wat gebeurt er als ik te laat betaal?

  Conform artikel 7 van de Kredietovereenkomst, moet maandelijks ingevolge de verstrekte aflossingsschema worden afgelost. Mocht deze aflossing niet uiterlijk binnen 3 dagen na de gecommuniceerde aflossingsdatum bij ons zijn bijgeschreven, of indien op die datum niet of te weinig is betaald, dient u naast het initiële aflossingsbedrag de volgende vergoeding(-en) aan ons te betalen:

  - Een vast bedrag van EUR 40,00 incassokosten.
  - De overeengekomen maandelijkse rentepercentage zal worden blijven gerekend vanaf het moment dat u van rechtswege in verzuim bent tot aan de dag der algehele voldoening. Zodra uw betaling ontvangen is, zal dit op basis van nacalculatie met de daarop volgende aflostermijn in rekening worden gebracht.

  Wanneer u niet voldoet aan de verplichtingen, zoals beschreven in uw Kredietovereenkomst en haar Algemene Voorwaarden, worden alle betalingen die Spotcap op grond van deze overeenkomst ontvangt toegepast in de volgende volgorde;

  1. vaste vergoeding voor het te laat betalen, dan
  2. het rentebedrag, dan
  3. overige vergoedingen (indien van toepassing), dan
  4. het initiële leenbedrag
 • Heb ik verschillende aflossingsdata voor verschillende opnames?

  Ja, dat is mogelijk. Iedere keer dat u geld van uw krediet opneemt wordt dit beschouwd als een afzonderlijke lening, met een eigen terugbetalingsschema. In het geval van meerdere leningen, kan dit op verschillende data zijn. Per afzonderlijke lening is het wel altijd dezelfde dag van de maand zodat u weet waar u aan toe bent.

Privacy

 • Hoe worden mijn gegevens gebruikt?

  Zoals vermeld in ons privacybeleid, is het primaire doel van Spotcap het verzamelen van informatie over klanten om een veilige, vlotte, efficiënte en persoonlijke ervaring te creëren. Daarnaast dienen onze klanten ten volle te profiteren van onze producten en diensten. Spotcap maakt gebruik van uw persoonsgegevens:

  - Ter ondersteuning van het aanbieden van haar diensten
  - Voor het verwerken van transacties
  - Teneinde geschillen en problemen op te lossen
  - Voor het voorkomen van mogelijke illegale of verboden activiteiten
  - Teneinde het nakomen van de afgesloten overeenkomst juridisch te kunnen waarborgen
  - Voor het aanpassen, meten en verbeteren van onze dienstverlening
  - Voor het actualiseren van de inhoud van onze website
  - Om informatie op correctheid en echtheid te kunnen controleren bij derde partijen.

  Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze Privacy Policy pagina.
 • Hoe ben ik er zeker van dat mijn login- en privégegevens volledig veilig zijn?

  Alle informatie die u verstrekt wordt strikt vertrouwelijk behandeld en veilig bewaard. Wij maken gebruik van een beveiligingssystemen met hetzelfde niveau als dat van uw bank. Persoonlijke inloggegevens worden door ons nooit bekeken noch bewaard. Wij kunnen zonder uw uitdrukkelijke toestemming in geen geval beschikken over deze gegevens. Uw transactiegegevens worden uitsluitend gebruikt voor analysedoeleinden en worden versleuteld opgeslagen.