Direct Lender Spotcap Nederland wordt onderdeel van CapitalBox

Spotcap Nederland gaat verder als Capital Box. Aanvragen kunnen gedaan worden via deze link. Voor bestaande klanten wijzigt er niets, zij kunnen inloggen zoals zij gewend zijn. Heeft u als klant vragen, dan kunt u contact opnemen met onze client service afdeling, voor contactgegevens, klik hier. Spotcap Partners ontvangen per mail meer informatie over hun specifieke situatie, daarnaast kunnen zij contact opnemen met hun Spotcap accountmanager. Voor meer informatie over deze transitie kunt u kijken op onze FAQ pagina, klik hier.

Spotcap is founding partner van Stichting MKB Financiering

Logo Stichting MKB Financiering

Stichting MKB Financiering

Stichting MKB Financiering is een brancheorganisatie voor de alternatieve financieringsmarkt in Nederland, bestaande uit een aantal non-bancaire financiers. Missie van de Stichting is om de toegang tot zakelijke financiering voor het MKB te verbeteren. Dit doet de Stichting onder meer door in te zetten op professionalisering van alternatieve financieringsvormen en samen te werken met het ministerie van Economische Zaken, Kifid en ondernemersverenigingen als MKB Nederland en ONL voor Ondernemers.

Spotcap heeft zich vanaf haar start in Nederland ingezet voor meer toezicht en regelgeving op alternatieve financiers om kwaliteit van bedrijfsfinanciering naar ondernemers te waarborgen. Als founding partner van Stichting MKB Financiering is Spotcap een koploper in de ontwikkeling van deze jonge sector waarbij Spotcap pleit voor meer transparantie en kwaliteitsnormen in de markt. De lancering van Stichting MKB Financiering is een mijlpaal in alternatieve financieringsbodem en bestempelt een belangrijke vorm van zelfregulering door een voorhoede van tien alternatieve financiers. Als mede-oprichter, als samenwerkingspartner, als sparringpartner maar bovenal als kritisch oog, is Spotcap meer dan trots om onderdeel te zijn van de evolutie van zakelijke financiering voor ondernemend Nederland.

Stichting MKB Financiering is uitgever van het keurmerk Erkend MKB Financiers. MKB Financiers die aan de hoogste eisen voldoen voor passend en verantwoord financieren aan ondernemers kunnen hiervoor in aanmerking komen. Lees meer over het keurmerk via de knop hieronder.

In de media

“Alternatieve financiering helpt ondernemers te groeien met hun bedrijf”

Mona Keijzer

Staatssecretaris Economische Zaken en Klimaat

Vraag & antwoord

 • Vanuit welke ontwikkeling is Stichting MKB Financiering ontstaan?

  Na de economische crisis hebben banken een terugtrekkende beweging gemaakt in het financieren van het midden- en kleinbedrijf. Nieuwe spelers die non-bancaire financiering verstrekken hebben hierop ingespeeld, ook wel alternatieve financiers genoemd. In de afgelopen jaren zijn er tal van nieuwe aanbieders op de markt gekomen met uiteenlopende financieringsvormen. Hierdoor is het financieringslandschap minder overzichtelijk geworden voor zowel ondernemers als adviseurs. Hiernaast is de markt ongereguleerd, waardoor kwaliteit bij sommige spelers in het gedrang komt, dit ten nadele voor ondernemers. Deze ontwikkeling heeft geleid tot het ontstaan van Stichting MKB Financiering die zich inzet voor transparantie en zelfregulatie van de markt.
 • Wat zijn de belangrijkste speerpunten van Stichting MKB Financiering?

  Stichting MKB Financiering is opgericht met als doel om de toegang tot alternatieve (non-bancaire) financieringsmogelijkheden voor ondernemers te verbeteren. Hierbij werkt de stichting samen met het ministerie van Economische Zaken en heeft zij hiervoor ook de volgende speerpunten ontwikkeld: - Het vertrouwen van ondernemers in alternatieve financiering vergroten - Het verbreden van het aanbod aan alternatieve (non-bancaire) financieringsvormen - Het bevorderen van kennis omtrent alternatieve financiering bij ondernemers en MKB-adviseurs
 • Wat heeft Stichting MKB Financiering sinds de lancering bewerkstelligd?

  De brancheorganisatie is in oktober 2018 gelanceerd, dit op initiatief van onder meer Spotcap die founding partner is van Stichting MKB Financiering. Sinds de lancering is de samenwerking met toezichtsinstituut Kifid en ondernemersvereniging ONL voor Ondernemers bekend gemaakt. Ook maakte Stichting MKB Financiering in april 2019 bekend dat Jaap Koelewijn, deeltijd hoogleraar Corporate Finance aan Nyenrode, is toegetreden tot het bestuur. Begin 2019 is bekend gemaakt dat Stichting MKB Financiering een onafhankelijk klachtenloket heeft geopend bij Kifid - Klachteninstituut Financiële Dienstverlening - waar ondernemers met klachten over de aangesloten alternatieve financiers terecht kunnen. In april 2019 heeft Stichting MKB Financiering in samenwerking met ONL voor Ondernemers een financieringswijzer gelanceerd welke beschikbaar is voor ondernemers. Middels een paar simpele vragen over jouw financieringsbehoefte verwijst de handige wijzer jou naar een passende alternatieve financier die jou kan helpen. Ga hier naar de Financieringswijzer. Op 1 juli 2019 heeft Stichting MKB Financiering een gedragscode gelanceerd die als leidraad dient voor de alternatieve financieringsmarkt, genaamd Gedragscode MKB Financiers. Deze gedragscode is opgesteld in samenspraak met de leden van de stichting, ondernemers, adviseurs en andere relevante stakeholders als ministerie van Economische Zaken en MKB Nederland. Alle alternatieve financiers die aangesloten zijn bij Stichting MKB Financiering committeren zich aan de opgestelde gedragscode. Betrouwbaarheid en integriteit zijn kernwaarden in de gedragscode. Ook zijn in de Gedragscode MKB financiers concrete uitgangspunten geformuleerd voor alternatieve financiers op het gebied van onder meer maximale rentetarieven en transparantie in kosten, communicatie en provisie. Download Gedragscode MKB Financiers – Klantgericht en passend financieren 2019 Tot slot heeft de Stichting op 10 september 2019 het nieuwe keurmerk "Erkend MKB Financier" toegekend aan een eerste elftal financiers. Lees hierover meer in de volgende vraag.
 • Wat houdt het keurmerk Erkend MKB Financier in?

  Om kwaliteit, professionaliteit en transparantie in de mkb financieringsmarkt te bevorderen, komt Stichting MKB Financiering met het keurmerk "Erkend MKB Financier". Dit keurmerk ontvangt een mkb financier bij het voldoen aan de belangrijkste eisen op het gebied van verantwoord en passend financieren van mkb ondernemers en ZZP’ers. Naar aanleiding van een onafhankelijke audit bij verschillende financiers is het keurmerk in september 2019 uitgereikt aan de eerste 11 partijen: Boozt24, Collin Crowdfund, Dynamic Credit, Fiduciam, FundIQ, Geldvoorelkaar, NPEX, October, Qredits, Spotcap en Voldaan. Jaarlijks wordt gecontroleerd of de financiers nog voldoen aan de eisen van het keurmerk. Het bestuur van Stichting MKB Financiering ziet toe op naleving van de uitgangspunten.