Europese Verkiezingen 2019 – Live Blog

Europese vlag

Elke vijf jaar worden er verkiezingen gehouden voor het Europees Parlement, en dit jaar is het weer zover. Van 23 tot en met 26 mei 2019 mogen inwoners van de Europese Unie naar de stembus. De stemmingen vinden in ieder land afzonderlijk plaats. In ieder land wordt een aantal afgevaardigden gekozen, in overeenstemming met het inwoneraantal van dat land. Dit jaar hebben de verkiezingen een extra lading. De grote vraag is immers of het Verenigd Koninkrijk nog in de Europese Unie zit wanneer de stemmingen plaatsvinden. In dit blog houden we de ontwikkelingen voor u bij. Lees ook nog even ons Brexit in vogelvlucht blog voor een samenvatting van 2016 tot nu, of ons Brexit live blog met alle recente updates in chronologische volgorde.

[Update 15 april]

De campagnes voor de EU-verkiezingen gaan in volle vaart van start. Saillant detail: per vandaag voert Facebook strengere regelgeving op met betrekking tot adverteren voor politieke doeleinden. Dit maakt het veel campagnevoerders een stuk moeilijker hun doelgroep op de gewenste manier te bereiken. Verder staan er maar liefst 3 Nederlands in de Top 40 van Invloedrijkste Europarlementariërs, maar verliezen we punten in het dossier Pulsvisserij. Europa is namelijk tegen de visserijmethode met zwakke stroomstoten, in Nederland is hij populair. Tot slot hebben de Britten hun kans op deelname in de verkiezingen weer vergroot: afgelopen week werd het Brexit uitstel van Theresa May verlengd tot 31 oktober. Ligt er op 22 mei geen voorstel klaar in het Lagerhuis, dan worden dit jaar gewoon weer Britse Europarlementariërs gekozen.

[Update 8 april]

De Britse regering is druk bezig een nieuw akkoord te sluiten, in overleg met de Labour-partij. President May vraagt deze week tóch uitstel tot 30 juni aan haar EU-collega’s, omdat zij denkt meer tijd nodig te hebben het akkoord rond te krijgen. Weer moeten alle lidstaten akkoord gaan met het verlengen van de deadline, die nu op 12 april staat. Intussen, zo heeft de president aangegeven, bereidt het VK zich voor op de Europese verkiezingen. Mocht het Brexit-akkoord voor die tijd klaar zijn, dan worden de voorbereidingen weer gestaakt.

[Update 22 maart]

Theresa May heeft kort uitstel van Brexit ontvangen van haar EU-collega’s, maar niet tot haar eigen gewenste deadline van 30 juni. De EU gaat akkoord met uitstel tot 22 mei, de dag voordat de Europese Verkiezingen van start gaan. Het Lagerhuis moet dan wel aanstaande week het Brexit akkoord ondertekenen. Gebeurt dit niet, dan hebben de Britten tot 12 april de tijd om te besluiten of ze een harde Brexit willen of een lang uitstel. Bij de keuze voor lang uitstel moeten de Britten deelnemen aan de Europese Verkiezingen.

[Update 18 maart]

Op 2 juli vindt de eerste vergadering van het Europees Parlement plaats. Als Brexit tot na die tijd wordt uitgesteld zullen de Britten mee moeten doen met de Europese verkiezingen. Zo niet, dan kan de rechtsgeldigheid van de vergadering in twijfel worden getrokken.