De kosten van een Spotcap krediet | Hoe zit onze pricing in elkaar?

De kosten van een Spotcap krediet

Heldere voorwaarden, transparante tarieven.

Het aanvragen van een krediet bij Spotcap is kosteloos en ons voorstel is geheel vrijblijvend. U maakt dus geen kosten totdat u besluit een opname te doen uit uw krediet. Vanaf dit moment betaalt u eenmalig de afsluitkosten over uw gehele krediet, plus rente over het/de opgenomen deel/delen. Hieronder vindt u een meer gedetailleerde toelichting.

Waar moet ik maandelijks rekening mee houden?Bij Spotcap hanteren wij een maandelijks annuïtair aflossingsschema. Annuïtair aflossen betekent dat u een vast maandbedrag betaalt, dat is opgebouwd uit rente en aflossing. Dit verloopt via een automatische incasso van de door u opgegeven zakelijke bankrekening. Het aflossingsdeel neemt hierbij toe maar de rente neemt af. Deze berekening wordt hieronder in onze calculator schematisch weergegeven.

Waar moet ik maandelijks rekening mee houden?Bij Spotcap hanteren wij een maandelijks annuïtair aflossingsschema. Annuïtair aflossen betekent dat u een vast maandbedrag betaalt, dat is opgebouwd uit rente en aflossing. Dit verloopt via een automatische incasso van de door u opgegeven zakelijke bankrekening. Het aflossingsdeel neemt hierbij toe maar de rente neemt af. Deze berekening wordt hieronder in onze calculator schematisch weergegeven.

Waar is het rentepercentage op gebaseerd?De hoogte van de maandelijkse rente is hoofdzakelijk gebaseerd op de kredietwaardigheid van uw onderneming, plus het bedrag en de looptijd van uw krediet, en wordt door onze ervaren kredietanalisten bepaald op basis van de (financiële) prestaties en het risicoprofiel van uw onderneming.
OnderdeelKosten
Eenmalige afsluitkosten2,0% – 3,0% over gehele krediet (2,5% gemiddeld van alle klanten)
Nominale jaarlijkse rente6,0% tot 20,4% (13,2% gemiddeld van alle klanten)
Nominale maandelijkse rente0,5% – 1,7% (1,1% gemiddeld van alle klanten)
Vervroegd aflossenKosteloos
Benodigde zekerhedenGeen
ProceskostenGeen

Bereken uw kosten

Gebruik onze calculator om een inschatting te maken van de kosten van uw krediet

€14.807

Maandelijkse betaling

€8.265

Rente

€133.265

Totaal
  • Bedrag
    125,000
  • Looptijd
    9 maanden
PeriodeAflossingRente bedragUitstaand bedrag
Het rentepercentage is hoofdzakelijk gebaseerd op de kredietwaardigheid van uw onderneming, plus het bedrag en de looptijd van uw krediet. Deze berekening is ter indicatie en is gebaseerd op onze gemiddelde nominale jaarrente van 13,2%. De eenmalige afsluitkosten van gemiddeld 2,5% zijn hierbij niet inbegrepen. Wij hanteren een maandelijks annuïtair aflossingsschema. U betaalt iedere maand via een automatische incasso een gelijk bedrag dat is opgebouwd uit rente en aflossing. Klik hier voor meer informatie.