Direct Lender Spotcap Nederland wordt onderdeel van CapitalBox

Spotcap Nederland gaat verder als Capital Box. Aanvragen kunnen gedaan worden via deze link. Voor bestaande klanten wijzigt er niets, zij kunnen inloggen zoals zij gewend zijn. Heeft u als klant vragen, dan kunt u contact opnemen met onze client service afdeling, voor contactgegevens, klik hier. Spotcap Partners ontvangen per mail meer informatie over hun specifieke situatie, daarnaast kunnen zij contact opnemen met hun Spotcap accountmanager. Voor meer informatie over deze transitie kunt u kijken op onze FAQ pagina, klik hier.

De kosten van een Spotcap krediet

Heldere voorwaarden, transparante tarieven

Kosteloos en vrijblijvend tot aan de eerste opname

Wij brengen geen kosten in rekening voor het aanvraagproces en onze kredietbeoordeling. Ook ons kredietvoorstel kunt u geheel kosteloos en vrijblijvend accepteren. Pas vanaf uw eerste opname brengen wij kosten in rekening in de vorm van een eenmalige afsluitprovisie plus maandelijkse rente. Op deze pagina vindt u een meer gedetailleerde uitleg over onze kosten.

spotcap kosten spotcap pricing

Waar moet ik maandelijks rekening mee houden?

Bij Spotcap lost u af volgens een annuïtair (maandelijks) aflosschema. U betaalt iedere maand een vast bedrag, bestaande uit aflossing en rente. Wij schrijven de betalingen af via een automatische incasso van de zakelijke bankrekening die u bij ons opgeeft. Hieronder is de berekening schematisch weergegeven in onze kredietcalculator.

Hoe berekenen wij uw rente?

Onze ervaren kredietanalisten stellen het maandelijkse rentepercentage voor u vast. Wij baseren het rentepercentage hoofdzakelijk op de kredietwaardigheid van uw onderneming, plus het bedrag en de looptijd van uw krediet.

Onderdeel Kosten
Eenmalige afsluitkosten 2,5%
Nominale jaarlijkse rente 6,0% tot 19,2% (13,2% gemiddeld van alle klanten)
Nominale maandelijkse rente 0,5% – 1,6% (1,1% gemiddeld van alle klanten)
Vervroegd aflossen Kosteloos

Kredietcalculator

Gebruik onze calculator om een inschatting te maken van uw kosten

€14.807

Maandelijkse betaling

€8.265

Rente

€133.265

Totaal
  • Bedrag
    125,000
  • Looptijd
    9 maanden
Periode Aflossing Rente bedrag Uitstaand bedrag
Het rentepercentage is hoofdzakelijk gebaseerd op de kredietwaardigheid van uw onderneming, plus het bedrag en de looptijd van uw krediet. Deze berekening is ter indicatie en is gebaseerd op onze gemiddelde nominale jaarrente van 13,2%. De eenmalige afsluitkosten van gemiddeld 2,5% zijn hierbij niet inbegrepen. Wij hanteren een maandelijks annuïtair aflossingsschema. U betaalt iedere maand via een automatische incasso een gelijk bedrag dat is opgebouwd uit rente en aflossing. Klik hier voor meer informatie.