Handelsfinanciering tot €350.000 voor ondernemers | Spotcap

Vanaf heden wordt Spotcap gesteund door de Nederlandse overheid en nemen wij weer aanvragen uit alle sectoren in behandeling. Het maximaal aan te vragen bedrag is weer bijgesteld naar €350.000. Voor meer informatie en onze contactgegevens, klik hier.

Het alternatief voor handelsfinanciering tot €350.000

Vraag eenvoudig en snel financiering aan voor je bedrijf

Volledig online aanvragen

Kosteloos tot de eerste opname

Boetevrij vervroegd aflossen

Zonder zekerheden of borgstelling

Volledig online aanvragen

Zonder zekerheden of borgstelling

Kosteloos tot de eerste opname

Boetevrij vervroegd aflossen

Help je onderneming te groeien

Online zakelijke financiering voor gevestigde ondernemers

Financiering tot €350.000

Betaal enkel rente over het gebruikte bedrag

Online aanvragen zonder afspraak of papierwerk

Toegang tot het krediet binnen één werkdag

Bedrijfsfinanciering voor handelsorganisatie Mepco

400x400-1

“We zijn een gevestigde handelsfirma, maar konden dankzij Spotcap 50% groei realiseren. Zo kunnen we op een duurzame manier onze werkzaamheden voortzetten én uitbouwen.”

Rik Janssen

Mepco

Bestedingsdoeleinden

Het alternatief voor handelsfinanciering

Inkoop voorraden

Overbrugging

Aanschaf bedrijfsmiddelen

Voorfinanciering

Wat is handelsfinanciering?

Handelsfinanciering is een financieringsvorm die vaak wordt ingezet voor goederen van bedrijven die nog te verhandelen zijn. Het verstrekte krediet stelt de organisatie in staat haar product te verhandelen. Er bestaan veel alternatieven voor handelsfinanciering in de alternatieve financieringsmarkt. Zakelijk krediet voor gevestigde bedrijven is daar een voorbeeld van.

Het doel achter het aantrekken van handelsfinanciering is vaak het dekken van een kostenpost die in een later stadium weer rechtgetrokken wordt. Een bedrijf maakt bijvoorbeeld grote kosten bij het inkopen van voorraden of goederen die na een relatief lang tijdsbestek pas verkocht worden. De inkomsten daaruit kunnen dan een aantal maanden op zich laten wachten, waardoor er in de tussentijd krapte in de liquiditeit komt. Een handelsfinanciering of zakelijk krediet kan hier uitkomst bieden.

Alternatieven voor handelsfinanciering zijn bij uitstek geschikt voor ondernemingen in de retail of horeca, of groothandelaren. Zij hebben vaak baat bij seizoensfinanciering om hun continuïteit te behouden en/of kasstromen beter te managen. Zakelijk krediet kan dan als een buffer fungeren die later, wanneer het bedrijf weer voldoende liquide is, niet meer noodzakelijk is.

Kom ik in aanmerking?

Gevestigd in Nederland

Jaaromzet vanaf €350.000

Minimaal 24 maanden actief

Zakelijke bankrekening

Hoe vraag ik financiering aan voor mijn bedrijf?

Online aanvragen binnen 20 minuten

aanvragen starten zakelijke lening
null

Vul uw basisgegevens in en upload uw financiële documentatie

null

Onze experts beoordelen uw aanvraag binnen één werkdag

null

Bij goedkeuring heeft u direct toegang tot uw krediet

Spotcap kredietcalculator

€14.807

Maandelijkse betaling

€8.265

Rente

€133.265

Totaal
 • Bedrag
  125,000
 • Looptijd
  9 maanden
PeriodeAflossingRente bedragUitstaand bedrag
Het rentepercentage is hoofdzakelijk gebaseerd op de kredietwaardigheid van uw onderneming, plus het bedrag en de looptijd van uw krediet. Deze berekening is ter indicatie en is gebaseerd op onze gemiddelde nominale jaarrente van 13,2%. De eenmalige afsluitkosten van gemiddeld 2,5% zijn hierbij niet inbegrepen. Wij hanteren een maandelijks annuïtair aflossingsschema. U betaalt iedere maand via een automatische incasso een gelijk bedrag dat is opgebouwd uit rente en aflossing. Klik hier voor meer informatie.

Hoe werkt zakelijk krediet van Spotcap?

Kleine tot middelgrote ondernemingen kunnen tegen uitdagingen aanlopen bij het aantrekken van traditionele (handels)financiering. Zakelijk krediet kan hier een passend alternatief voor zijn.

Zakelijk krediet kan geheel online worden aangevraagd en opgenomen. Het krediet dient als een faciliteit van een bepaalde limiet waaruit de aanvrager opnames kan doen. De limiet kan in één keer worden opgenomen, maar ook in afzonderlijke delen. Dit kan geheel passend bij de financieringsbehoefte van de onderneming.

Iedere opname uit een kredietfaciliteit geldt als afzonderlijke lening. Over deze lening betaalt de aanvrager maandelijks rente. Onafhankelijk van het aantal leningen betaalt de aanvrager éénmalig een afsluitprovisie over de gehele faciliteit.

Meer informatie?

Klik hier om onze online brochure te downloaden

Wat zeggen onze klanten over ons?

Kom ik in aanmerking?

Gevestigd in Nederland

Minimale jaaromzet van €350.000

Minstens 24 maanden actief

Zakelijke bankrekening

Hoe start ik een aanvraag?

null

Vul uw basisgegevens in en upload uw financiële documentatie

null

Onze experts beoordelen uw aanvraag binnen één werkdag

null

Bij goedkeuring heeft u direct toegang tot uw krediet

Kredietcalculator

Maandelijkse betaling

€14.807

 • Bedrag
  125.000
 • Looptijd
  9Maanden
Rentelasten zijn gebaseerd op het risicoprofiel van de onderneming. Deze berekening is ter indicatie en is gebaseerd op het gemiddelde klantprofiel van Spotcap. De eenmalige afsluitkosten van gemiddeld 2% zijn hierbij niet inbegrepen.