Uw bedrijf komt in aanmerking voor een krediet wanneer het:

Ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel

In Nederland geregistreerd is

Een minimale jaaromzet van €200.000 genereert

Over een zakelijke rekening beschikt

Ten minste 24 maanden actief is

Vragen? Neem gerust contact met ons op

Ga hier na of u in aanmerking komt